Happy Days


Lämna en kommentar

Paus från segling/Pause de la voile

Staniel Cay på Exuma (Bahamas). stannade här ett tag i sällskap med några simmande grisar.

Staniel Cay a Exhuma (Bahamas). je me suis arrêté ici quelques jour en compagnie des couchons qui nagent. :).

 

Exhuma, Georgetown

Efter lite julfirande och försök till hummerfiske så bestämde jag mig för att åka hem till Nice några månader för att komma tillbaka till Bahamas under mars månad.

Exhuma, Georgetown

Apres les fêtes et des tentative de rattraper des langoustes je rentre a la maison a Nice pour quelques mois et pense revenir au Bahamas courent mois de mars.


5 kommentarer

Miami-Key West-Bahamas

Här kom lille Carl efter 22 timmars resa från Indien. Lite jobb och morgongymnastik.Dagen efter går vi mot Key West med lite stopp på vägen.

Carl est arrivé. Un peut de gym et travaille…Le lendemain nous partons pour Key West.

Jollebrygga och några fiskebåtar i hamnen. Vi stannade här några dagar innan vi fortsatte mot Bimini i Bahamas.

Le ponton d’annexes et quelques bateaux de pêches.Nous avons resté ici quelques jours avant de partir pour Bimini et Bahamas.

Bimini där vi checkade in i Bahamas.

Bimini ou nous avons faite notre entré a Bahamas.

På väg till Nassau över ett kristallklart vatten, 3/4 meter djupt c:a 80 sjömil.Carl filmar under båten-

Sur la route vers Nassau dans l’eau clair comme eaux (:. Profondeur 3/4 mètres pendant 80 milles.

Vi ville stanna en natt på Chub Cay och fortsätta mot Nassau dagen efter.Tyvärr var hela byn bortblåst av Mathew så vi fortsatte mot Nassau på kvällen.

Nous pensé rester a Chub Cay et continuer vers Nassau le lendemain.Malheuresement le village été Détruit par Mathew. nous avons continué vers Nassau le soir même.

img_0562

Här ligger vi nu några dagar innan lille Carl mönstrar av och åker tillbaka till Indien. Själv fortsätter jag mot Exumas i centrala Bahamas om några dagar.

En attendant le départ de Carl et part pour Inde nous sommes a l’ancre au milieu de Nassau.Moi, je vais continuer vers Exhumas (centre Bahamas) dans quelques jours.


4 kommentarer

Titusville-Miami

img_0361Jag fortsatte mot Miami via Inter Coastal. Det var 30/40 broöppningar på vägen, dom var ganska synkroniserade så väntetiderna blev inte alltför långa.

J’ai continue vers Miami via Inter Coasstal. Environs 30/40 ponts a s’ouvrir sur la route. L’attente n’ete pas trop longue.

img_0324I Titusville träffade jag Napoleon (Han heter faktiskt så) från Kannada. Vi hade sällskap till Fort Lauderdale. Han fortsatte sedan till Bahamas där vi kommer att sammanstråla om några veckor.

A Titusville j’ai rencontré Napoleon (c’est vraiment son nom) de Canada. nous avons fait le navigation ensemble pendant quelques jours. il continue vers Bahamas ou on va se trouver dans quelques semaines.

img_0420

Redan jul i Fort Lauderdale…..

Déjà noel a Fort Lauderdale….

img_0460

Här låg jag för ankar på vägen. Tyvärr hade jag inte golfklubborna med mig.

Un mouillage sur la route. Malheuresement, pas de golf pour moi.

img_0516

Så närmar man sig Miami

On se rapproche de Miami

En tur med dingen i avvaktan på Carl (min brorson) som snart mönstrar på.

Un tour avec l’annexe en attendant Carl (mon neveu) qui va bientôt venir pour quelques semaines.