Happy Days


5 kommentarer

Tillbaka till Bahamas/Retour a Bahamas

Så är jag tillbaka till Bahamas sedan en dryg vecka. Gör iordning båten, lagar rodret och diverse småreparationer. Väntar nu på en gast som mönstrar på om några dagar. vi går då till Nassau för att förbereda överfarten till Europa.

Revenu a Georgetown, Bahamas depuis une semaine. Réparation de gouveernail et autres petits réparations. J‘attends un equipier qui va venir vendredi et nous partons pour Nassau.  J‘espere être le le 19 avril.


Lämna en kommentar

Paus från segling/Pause de la voile

Staniel Cay på Exuma (Bahamas). stannade här ett tag i sällskap med några simmande grisar.

Staniel Cay a Exhuma (Bahamas). je me suis arrêté ici quelques jour en compagnie des couchons qui nagent. :).

 

Exhuma, Georgetown

Efter lite julfirande och försök till hummerfiske så bestämde jag mig för att åka hem till Nice några månader för att komma tillbaka till Bahamas under mars månad.

Exhuma, Georgetown

Apres les fêtes et des tentative de rattraper des langoustes je rentre a la maison a Nice pour quelques mois et pense revenir au Bahamas courent mois de mars.


5 kommentarer

Miami-Key West-Bahamas

Här kom lille Carl efter 22 timmars resa från Indien. Lite jobb och morgongymnastik.Dagen efter går vi mot Key West med lite stopp på vägen.

Carl est arrivé. Un peut de gym et travaille…Le lendemain nous partons pour Key West.

Jollebrygga och några fiskebåtar i hamnen. Vi stannade här några dagar innan vi fortsatte mot Bimini i Bahamas.

Le ponton d’annexes et quelques bateaux de pêches.Nous avons resté ici quelques jours avant de partir pour Bimini et Bahamas.

Bimini där vi checkade in i Bahamas.

Bimini ou nous avons faite notre entré a Bahamas.

På väg till Nassau över ett kristallklart vatten, 3/4 meter djupt c:a 80 sjömil.Carl filmar under båten-

Sur la route vers Nassau dans l’eau clair comme eaux (:. Profondeur 3/4 mètres pendant 80 milles.

Vi ville stanna en natt på Chub Cay och fortsätta mot Nassau dagen efter.Tyvärr var hela byn bortblåst av Mathew så vi fortsatte mot Nassau på kvällen.

Nous pensé rester a Chub Cay et continuer vers Nassau le lendemain.Malheuresement le village été Détruit par Mathew. nous avons continué vers Nassau le soir même.

img_0562

Här ligger vi nu några dagar innan lille Carl mönstrar av och åker tillbaka till Indien. Själv fortsätter jag mot Exumas i centrala Bahamas om några dagar.

En attendant le départ de Carl et part pour Inde nous sommes a l’ancre au milieu de Nassau.Moi, je vais continuer vers Exhumas (centre Bahamas) dans quelques jours.


4 kommentarer

Titusville-Miami

img_0361Jag fortsatte mot Miami via Inter Coastal. Det var 30/40 broöppningar på vägen, dom var ganska synkroniserade så väntetiderna blev inte alltför långa.

J’ai continue vers Miami via Inter Coasstal. Environs 30/40 ponts a s’ouvrir sur la route. L’attente n’ete pas trop longue.

img_0324I Titusville träffade jag Napoleon (Han heter faktiskt så) från Kannada. Vi hade sällskap till Fort Lauderdale. Han fortsatte sedan till Bahamas där vi kommer att sammanstråla om några veckor.

A Titusville j’ai rencontré Napoleon (c’est vraiment son nom) de Canada. nous avons fait le navigation ensemble pendant quelques jours. il continue vers Bahamas ou on va se trouver dans quelques semaines.

img_0420

Redan jul i Fort Lauderdale…..

Déjà noel a Fort Lauderdale….

img_0460

Här låg jag för ankar på vägen. Tyvärr hade jag inte golfklubborna med mig.

Un mouillage sur la route. Malheuresement, pas de golf pour moi.

img_0516

Så närmar man sig Miami

On se rapproche de Miami

En tur med dingen i avvaktan på Carl (min brorson) som snart mönstrar på.

Un tour avec l’annexe en attendant Carl (mon neveu) qui va bientôt venir pour quelques semaines.


5 kommentarer

Inter Coastal Waterway

img_0168En Mojito med en mexikansk båtgranne innan jag lämnade Jacksonville för ett tag sedan.

Un Mojito avec un voisin de Mexique avant de quitter Jacksonville

img_0573St Augustine, här stannade jag en vecka. Amerikas äldsta stad. Kunde tro att man var i Europa……

St Augustine, la plus vielle ville en Etas Unis. On ce dirai en Europe….

img_0582Inter Coastal waterway på väg till Titusville där jag är nu. Hoppades få se en raketuppskjutning…..men det blir inget av.

Inter Coastal Waterway sur la route de Titusville ou je suis actuellement. Espéré de voir un vaisseau spatial, mais pas de chance.

img_0580det här såg man ganska mycket av efter orkanen. Jag hade nog en del tur i alla fall.

Ca, on voyé beaucoup aprés le tambete.J’ai eu de la chance quand meme.

 


9 kommentarer

Mathew….

Så har jag varit här i Jacksonville en vecka för att förbereda min väg söderut genom ”Inter coastal waterway” ungefär som Göta Kanal men lite längre:). Nästan klar för avfärd kommer Matheworkanen. Verkar som jag får stanna ett tag till och hoppas på de bästa. Nästan hela Jacksonville är evakuerat och jag ät på marinan tillsammans med hamnkaptenen. Vi sover i restaurangen och han gör fina amerikanska hamburgare till lunch och middag.

Depuis une semaine de préparation du bateau pour aller au sud dans ”Inter coastal waterway” (une fleuve). Presque prêt pour partir, Mathew (ouragan) va bientôt frappe prêt d’ici à Jacksonville. J’attends que l’ouragan passe pour partir. Jacksonville est évacué et je suis seul avec le capitaine du port. Nous dormons dans le resto et il me fait des bonnes hamburger à l’américaine.

 

img_0564


3 kommentarer

Jacksonville, nu åker jag hem, Je rentre maintnant

Sâ var denna segelsäsong slut, kommer antagligen tillbaka oktober. då går jag säkerligen går intercoastal waterway ner till Keys West och sen vidare mot västindiern igen. Kanske alltså:).

På bilden, ett amerikanskt par som kommer att kolla båten tills jag kommer tillbaka.

Le voile, fini pour cette fois ci, je reviens surement au mois d’octobre. La, je pars surment vers les Keys West et ensuite vers les Caraibes. Mais on vera bien, ca peut changė.

Sur l’inmage, un couple d’amis Americaine qui va surveiller le bateau pendant mon absence.

 


2 kommentarer

Florida, Fort Lauderdale mars 2016

Här ligger jag nu sedan en dryg vecka och går vidare mot Jacksonville för att hitta en marina där jag kan parkera båten över sommaren.

Je suis ici depuis une bonne semaine et continue demain vers Jacksonville pour trouver une marina pour l’étéIMG_1690Några franska vänner som bor här. Dom kom med sin ”dinge” till båten och visade mig runt.

Des amis qui habit a Fort Lauderdale. ils sont venue avec leur ”annex” pour me montrer Fort Lauderdale.


2 kommentarer

Bahamas Februari/fevrier

IMG_0385En 30-kilos espadon nappade på vägen. Gratismat en hel vecka.

Un espadon a mordur!! J’ai mangé a l’oeil une semaine….

DSCF0616Stannade mitt i Bahamas på  ett rev.

S’arrête au milieu de Bahamas.

IMG_1678St Georges Cay

Nassau. Här fick jag mitt visum för att kunna segla till Floride.

Nassau. Ici on m’a donné ma visa pour pouvoir rentrer en Floride.